Planten kweken op een zandvloer

Planten kweken op een zandvloer

Wij kweken veel van onze planten op een zandvloer. Deze innovatie zijn wij een aantal jaren geleden begonnen, en werpt zijn vruchten af.

 Kweken met zandvloer in bak

Wat is kweken op een zandvloer:

 1. We leggen een laag plastic op de grond
 2. Daarop leggen we zand, samengesteld uit 3 verschillende fracties:
  1. fijn zand
  2. middel grof
  3. grof zand
 3. We bevestigen een drainageslang in het midden
 4. Deze slang is aangesloten op een vlotterbakje

 

Na installatie plaatsen we de plantenpotten hierop en laten we de bak vollopen met water via de drainageslang. We laten de bak tot ca. 0.5 cm onder het zandoppervlak vollopen. Hiermee kan de plant kan het water zelf nuttigen, indien de plant dit nodig heeft.

 

 

Dit systeem kent een aantal mooie voordelen :

 • Al het water, wat gegeven wordt, komt ten goede aan de plant, dus er is geen verlies van water.
 • Regenwater wordt in de bak opgevangen, dus we geven minder water.
 • Nutriënten, die eventueel uit de pot spoelen, blijven in de bak en worden via het water weer opgenomen.
 • Doordat de planten op zoek gaan naar water en hebben ze sterkere/betere wortels.
Sterke wortels bij zandvloerkweek

 

Deze techniek is erkend als een innovatie door: 

Provincie Gelderland 

Europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelands-ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Terug naar blog